AMPA Escola Els Pinetons

Assamblea General 2019

29 novembre 2019

La Presidenta de l’AMPA de l’Escola Els Pinetons de La Garriga, convoca a tots els associats a l’Assemblea General el proper divendres 29 de novembre a les 17:00h tarda en primera convocatòria i a les 17:15h  en segona, al menjador de l’escola.

Ordre del dia :

  1. Benvinguda
  2. Estat de comptes del  curs 2018-19
  3. Pressupostos del curs 2019-20
  4. Elecció Junta Directiva
  5. Debat, idees i propostes
  6. Precs i preguntes